Մի հատված ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի ուսանողական գիտական խմբակի ամփոփիչ գիտաժողովից:  

2015թ. մարտի 14-15-ին ԵՊԲՀ մոտ 70 ուսանող և օրդինատոր Ծաղկաձորում մասնակցեցին Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված «Առաջին քայլերը գիտահետազոտական աշխատանքների ճանապարհին» աշխատանքային սեմինարին:      

Հետազոտություն իրականացնելիս առաջնակարգ քայլ է հետազոտության պլանի ճիշտ կազմակերպումը և մոդելի ընտրությունը: Մանրամասն՝ ստորև:
video

Ցանկացած գիտահետազոտական աշխատանք ի սկզբանե ենթսդրում է նախ և առաջ սահմանել ընտրանքի չափը՝քանի որ հետազոտությունը արժեք է ունենում միայն վիճակագրորեն հավաստի լինելու դեպքում:Իսկ վիճակագրական հավաստիությունը կախված է ընտրանքի ծավալից: Իհարկե ծավալը նախ և առաջ...