Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

2014թ.- ի հուլիսին սկսվել էր ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ փորձարարական գործունեության ամառային մասը..Նպատակն էր ուսումնասիրել տզրուկների թքի հեռակա  ազդեցությունը էքսպերիմենտալ առնետների վրա ստացված մոդելի միջոցով:Որոշվել  է տզրուկի կողմից  օրգանիզմ ներմուծված բաղադրիչների ազդեցությամբ հյուսվածքային բազոֆիլների դեգրանուլյացիայի մակարդակի...