Նորություններ

Նորություններ

Վեստերն բլոտինգը անալիտիկ մեթոդ է , որը օգտագործվում է նմուշում սպեցիֆիկ սպիտակուցների հայտնաբերման համար :Այն բաղկացած է 2 էտապից:Առաջին էտապում կատարում են սպիտակուցների էլեկտրոֆորեզ պոլիակրիլամիդային գելում, դենատուրացված պոլիպեպտիդների երկարությամբ բաժանման համար կամ էլ սպիտակուցի...

Երկֆոտոն լազերային մանրադիտակը լազերային մանրադիտակ է,որը թույլ է տալիս դիտել կենդանի հյուսվածքներն ավելի քան 1 մմ խորությամբ, օգտագործելով ֆլուորեսցենցիայի երևույթը։ Երկֆոտոն մանրադիտակը բազմաֆոտոն ֆլուորեսցենտային մանրադիտակի տարատեսակ է։ Դրա առավելությունները, կոնֆոկալ մանրադիտակի համեմատ, մեծ թափանցելիությունն է...

Մայիսի 11-ին տեղի ունեցավ ֆիզիոլոգիայի ներամբիոնական գիտական խմբակի այս  կիսամյակի վերջին՝ ամփոփիչ հանդիպումը: Խմբակի կոորդինատորը կրճատ ներկայացրեց կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները: Հանդիպմանը հրավիրված էին երկու բժիշկ` մաշկաբան-վեներոլոգներ Զառա Առաքելյանը և Լիլիթ Բադալյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկեց մաշկի ֆիզիոլոգիային վերաբերող բազում...

Սույն թվականի ապրիլի 6-ին տեղի ունեցավ տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության խմբակի եզրափակիչ կոնֆերանսը` «Վիրաբուժությունը բժշկության կենտրոնում» խորագրով: Կոնֆերանսին մասնակցում էին ուսանողներ գրեթե բոլոր ֆակուլտետներից, ովքեր ներկայացրեցին 12 զեկույցներ վիրաբուժության ամենատարբեր բաժիններից, որոնք գնահատվեցին...

2015թ. մարտի 14-15-ին ԵՊԲՀ մոտ 70 ուսանող և օրդինատոր Ծաղկաձորում մասնակցեցին Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված «Առաջին քայլերը գիտահետազոտական աշխատանքների ճանապարհին» գիտական դպրոցին: Գիտական դպրոցի ընթացքում ուսանողները սովորեցին, ինչի՞ց սկսել գիտական հետազոտությունը և ինչպես երազանքը...

Brain Awareness Week-ի վերջին`7-րդ օրն անցավ LOFT-ում հյուրընկալ մթնոլորտի​ ներքո։ Գիտական և հոգևոր (ոչ նյութական) տեսանկյուններից ներկայացվեց շնչառության ազդեցությունը ուղեղի տարբեր բաժինների գործառույթների վրա։ Ներկայացվեցին հետաքրքիր փաստեր, շնչառության տարբեր փուլերի ժամանակ ուղեղում կատարվող տարբեր...

Ուսանողական գիտական ընկերությունը IBRO (International Brain Research Organisation)-ի Pan-European Regional Commitee-ի կողմից հայտարարված մրցույթի շրջանակում շահել է “From theory to practice in Neuroscience” գիտական դպրոցը կազմակերպելու համաեվրոպական տարածաշրջանային գրանտը։ Իսկ ի՞նչ է IBRO-ն: IBRO-ն...

“Brain Awareness Week”-ի 5-րդ օրը նույնպես ընթացավ իր ծրագրին համապատասխան։ Տեղի ունեցավ այց գիտահետազոտական լաբորատորիաներ, որտեղ հայտարարված էր բաց դռների օր, ինչպես նաև ԵՊԲՀ ներամբիոնական գիտական խմբակների հանդիպումները։ Յուրաքանչյուր խմբակ հանդիպման ընթացքում ներկայացրեցին թեմատիկ...

"Brain Awareness Week"-ի ընթացքում կատարվեցին բազում աշխատանքներ, դրանցից մեկը <<Ապշեցուցիչ է>> կամ "It's Mindboggling" գրքի թարգմանությունն է։ Այն DANA foundation-ի կողմից հատուկ "Brain Awareness Week"-ի համար պատրաստված փոքրիկ գրքույկ է, որը իրենից ներկայացնում է...

Նոր հետազոտություններն ենթադրում են, որ անլար սպեղանին, որն օգտագործում է էլեկտրական ստիմուլյացիան ցավի ազդանշանները պաշարելու համար, կարող է փոխարինել  միգրենի բուժման համար նախատեսված դեղերին:  Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նոր սարքը, որը ստեղծվել է...