Գիտական խմբակներ

Գիտական խմբակներ

Մարտի 3-ին տեղի ունեցավ ուսանողական գիտական խմբակների երկրորդ դասախոսությունը, որի ընթացքում ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Արտեմ Սերգեյի Գրիգորյանը ներկայացրեց, թե ինպես ճիշտ կարդալ գիտական հոդվածները, ինչպես ռացիոնալ օգտագործելով ժամանակը ընտրել պետքական հոդվածները և մանրամասնորեն ուսումնասիրել դրանք։...

Ժառանգական արյունահոսական հիվանդություն է, որը բնութագրվում է թրոմբոցիտների ադհեզիայի և ագրեգացիայի խանգարմամբ։ Հայտնաբերել է Վիլլեբրանդը և անվանել այն ժառանգական պսևդոհեմոֆիլիա։ Վիլլեբրանդի գործոնը (von Willebrand factor-VWF) կապում է կոլագենը անոթի վնասման տեղամասում, միջնորդում է թրոմբոցիտների...

Ախտաբանական անատոմիայի գիտական խմբակը ամփոփեց հունվար ամսվա աշխատանքները:Ունեցանք հանդիպումներ, զեկուցումներ նվիրված սարկոմայի պաթանատոմիային և ցիկլոսպորինի կողմնակի ազդեցություններին, որպեսզի մեր գործնական աշխատանքները ունենան նաև տեսական հիմք: Քննարկումները անցան բավական հետաքրքիր,ուսանելի մեր խմակի գիտական ղեկավար Լուսինե Սուրենովնայի...

Դեկտեմբերի 19-ին ԵՊԲՀ-ում կայացավ օպերատիվ վիրաբուժության օլիմպիադան: Մասնակցում էին 8 թիմեր` տարբեր կուրսերից և ֆակուլտետներից: Ներկա են գտնվել տեղագրական անատոմիա և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի վարիչը և դասախոսները: Ժուրիի անդամներն էին. բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,...