ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿ

Տեսական գիտելիքների հետ մեկտեղ` կլինիկական մտածողության ձևավորման զուգակցումն է, որ բերում է ցանկացած ոլորտի բժիշկ-կլինիցիստների, հատկապես վիրաբույժների ձևավորմանը։
Ն․Ի․ Պիրոգով

Խմբակի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել հիմնական վիրաբուժական հմտությունները, աշխատել կենդանի հյուսվածքի հետ, կատարել հետազոտական աշխատանքներ, պատրաստել զեկույցներ և, ամենակարևորը, ձեռք բերել որոշակի փորձ հետագա վիրաբուժական կարիերայի համար։

https://docs.google.com/forms/