Նկարադարան

Student Scientific Day and CIOMS
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի ուսանողական գիտական խմբակի ամփոփիչ կոնֆերանս
Կոնֆերանս՝ «Հիվանդությունների մոլեկուլային հիմքը՝ որպես թերապևտիկ թիրախ»
«Իմուն խանգարումներ» կոնֆերանս
«Քնի խանգարումներ» կոնֆերանս
“Օպերատիվ վիրաբուժության հիմունքները” գիտաժողով
Կոորդինատորներ
Workshop
Լոգոներ

Նկարադարան © ԵՊԲՀ ՈւԳԸ