Հետազոտության մեջ բիոակտիվ նյութերի օգտագործումը մինչ օրս զգալիորեն սահմանափակվել է բջիջների կամ բջջային կառուցվածքների մակարդակով մարմնի մեջ ճշգրիտ թիրախը չկատարելու պատճառով: Վերջին տասնամյակում լույսի օգտագործումը եղել է տեղային ազդեցությունների ուշադրության կենտրոնում, որը հեղափոխական է դարձել նեյրոդեգրիչ հետազոտություններում։

Լուսակցիչ մոլեկուլների ֆոտոտիվացման միջոցով վերահսկվում են բազմաթիվ կենսաքիմիական պրոցեսներ եւ լազերային մանրադիտակները հնարավորություն են տալիս կենսաբանական նմուշում առաջացած ազդեցության ճշգրիտ տեղայնացումը:

Ֆոտոքիմիական գործիքների արկղը այսօր ունի երկու հիմնական մոտեցում `օպտա-գենետիկա եւ օպտո-ֆարմակոլոգիա:
Օպտո-գենետիկան հիմնված է լույսի զգայուն սպիտակուցների բջիջների յուրահատուկ արտահայտությանը եւ թույլ է տալիս ուսումնասիրել կենսաքիմիական պրոցեսների բջջային հատուկ ինդուկցիան: Թեեւ գենետիկ փոփոխությունը անհրաժեշտ է ճիշտ բջիջները լուսավորությամբ ապահովելու համար, օպտիմալտիկան ամենաարագ աճող կենսաբանական հետազոտությունների ոլորտներից մեկն է:

Հետաքրքր՞եց, ավելին իմանալու համար միացի՛ր կենսաբանության ներամբիոնական խմբակին: Խմբակի հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 24ին, ժամը 16:30-ին: