ԱԽՏԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿ

Ներամբիոնական գիտական խմբակներ | Ուսանողական գիտական ընկերություն
# Խմբակի նպատակը՝
• Ստեղծել միջավայր այն ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են ավելի խորն ուսումնասիրել նախընտրած առարկան
• Սովորեցնել կարևոր հմտություններ և տալ համապատասխան գիտելիքներ գիտական գործունեություն ծավալելու համար
• Ներկայացնել խմբակի անդամների աշխատանքը
• Խորացնել և ամրապնդել ուսանող-ամբիոն կապը

https://docs.google.com/forms/